FS1:160 – Så er der nu ingen fordømmelse

Vers
Så er der nu ingen fordømmelse
for dem, der er i Kristus Jesus.
Så er der nu ingen fordømmelse
for dem, der er i Jesus Krist.
Thi livets Ånds lov har i Kristus gjort dig fri
fra syndens og dødens lov.
Thi livets Ånds lov har i Kristus gjort dig fri
fra syndens og dødens lov.