FS1:159 – Store Gud

Vers
Store Gud, himmelen og jorden har du skabt ved dit mægtige ord.
Store gud, himmelen og jorden består ved din udstrakte arm
Intet er umuligt for dig.
Intet er umuligt for dig.
O, du vældige Gud, du gøre store og mægtige ting.
Intet, intet, aldeles intet,
Intet er umuligt for dig.