FS1:151 – Råb af fryd for Herren

Vers 1
/:Råb af fryd for Herren, al jorden tjener Herren med glæde.
Kom for hans åsyn, kom for hans åsyn med jubel!:/
Kend at Herren er Gud, han skabte os og vi er hans,
hansfolk og den hjord han vogter.

Vers 2
/:Gå in i hans porte med takkesang og lovsange ind i hans foregårde.
Tak ham og lov hans navn, tak ham og lov hans navn.:/
For god er Herren,
hans miskundhed, den vare evindelig,
fra slægt til slægt hans trofasthed.