FS1:149 – O Herre, vi be´r dig

Vers 1
O Herre, vi be´r dig om gløden,
så hjertet kan brænde for dig,
og øjenene rettes mod nøden
hos alle, der krydser vor vej.
Ja, giv os et åbent, varmt hjerte
for alle, der bor på vor jord,
så vi bærer med på den smerte,
der plager vor søster og bror.

Vers 2
Og vis os den rigdom, vi ejer
i dig og din soning for os.
Vis os, at din død og din sejr
den gælder og virker på trods
af svaghed og svigt i os alle.
Ja Herre blæs gløden lidt vild!
giv ører, der hører dig kalde
os derhen, hvor du vil ha´ ild!

Vers 3
Kom du selv og giv os visionen,
der omhandler alle på jord.
Lad os blusse op i missionen,
ét ildhav af alle, der tror!
En dag bli´r vi bålet, der fylder
din Himmel med jublende sang,
der gløder af glæde og hylder
vor frelser en evighed lang!