FS1:147 – Når vi spiser det brød

Vers 1
Når vi spiser det brød, som Jesus gi´r, (2x)
vokser fællesskabet frem:
han i os og vi i ham.
Han gi´r os evigt liv!

Vers 2
Når vi drikker den vin, som Jesus gi´r, (2x)
vokser fællesskabet frem:
han i os og vi i ham.
Han gi´r os evigt liv!

Vers 3
Når vi be/r og bekender al vor synd, (2x)
sletter han den kærligt ud
med sit blod og gi´r os fred,
si´r liv og evigt liv!

Vers 4
Når vi knæler og lovpriser vor Gud, (2x)
vokser fællesskabet frem:
Vi vli´r ét i ham, der gi´r
os liv og evigt liv!