FS1:140 – Min Gud – et nådens væld

Vers 1
Min Gud – et nådens væld –
du gav dit eget liv,
at jeg, den skyldige
blev sat fri.

Kor
Ufattelig denne kærlighed,
som Gud har skænket mig:
Betalt min gæld,
brudt dødens magt,
så jeg fik liv,
så jeg fik liv.

Vers 2
De så hans usle død,
forladt, i dub foragt,
men se, det blod, der flød,
frelste mig.

Vers 3
For kristi kærlighed –
den strøm af nådens flod –
vil drukne al din skyld!
Lev på ny!