FS1:136 – Magten er i Jesu hænder

Vers 1
Magten er i Jesu hænder,
alting er ham underlagt.
Dødens brod er knækket,
synden er korsfæstet,
han har vundet sejr, han har magt!

Kor
Jesus har magt, og han har al magt,
for han har sejret der på Golgata!
Jesus har magt, han har al magt,
for han har sejret på Golgata!

Vers 2
Herrens folk skal aldrig frygte,
for hans Ånd vil lede os.
Hellig ild skal brænde,
vi skal overvinde
– dødens porte hindrer ikke os.