FS1:132 – Lad os juble for vor Gud

Kor 1
Lad os juble for vor Gud, bryde højt i lovsang ud!
Lad os klappe højt i takt! Gud er stor, han har al magt.
Han er Herre på vor jord, Han er konge, hvor vi bor.
Gud er stor, Gud er stor, pris ham, fordi han blandt os bor!

Vers 1
Syng, ja syng for Herren, pris hans store navn!
Han, som er almægtig, ta´r dig i sin favn.
Han er alles konge, syng en sang for Gud!
Pris ham for hans frelse, – pris ham for hans store bud!

Vers 2
Herren, han er hellig, frygtelig og stor.
Han har lagt vor fjende under grus og jord.
Herren har os udvalgt til at være hans,
engang skal vi samles i hans herlighed og glans.

Vers 3
Gud er folkets konge, det har han jo vist.
Han har taget sæde på sin trone hist.
alle skal vi samles ved hans trones fod,
knæle ned for Herren, Herren, som er alles Gud.