FS1:126 – Kristus er verdens lys

Vers 1
Kristus er verdens lys,
– han og ingen anden,
Født i vort mørke,
født som bror blandt brødre.
Når han er nær os,
er vor Far til stede.
Ære være Gud!

Vers 2
Kristus er verdens fred,
– han og ingen anden.
Vi, der er hans,
må elske vore brødre.
Kristus forener
i sig alle børn af Gud.
Ære være Gud!

Vers 3
Kristus er verdens liv,
– han og ingen anden.
Ofret for os
og svigtet, selv af brødre!
Frelseren lever
med sin Far, den høje.
Ære være Gud!

Vers 4
Gud er vor jubelsang,
– han og ingen anden.
Gud vil vi prise,
hellig og treenig,
Gud vil vi prise.
Gud, som er iblandt os.
Ære være Gud!