FS1:124 – Kast dine byrder på Herren

Vers
/:Kast dine byrder på Herren!
Han har omsorg for dig:/
Se på liljerne på marken,
og fuglene i skyen!
Herren har omsorg for alt.
Se på liljerne på marken,
og fuglene i skyen!
Herren har alt i sin hånd.