009 – Hellig, Hellig, Hellig! Herre Gud almægtig

Vers 1
Hellig, Hellig, Hellig! Herre Gud almægtig!
Årle lad ved morgen vor lovsang hæve sig:
Hellig, Hellig, Hellig, nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig!

Vers 2
Hellig, Hellig, Hellig! Se omkring din trone
knæler alle helgen med lov og jubel ned!
Hør, serafers lovsang har den samme tone:
Gud, du er Gud i tid og evighed!

Vers 3
Hellig, Hellig, Hellig! Lyset er dit rige,
syndigt øje blændes af al din herlighed,
ene du er hellig, ingen er din lige,
ingen er som du i magt og herlighed!

Vers 4
Hellig, Hellig, Hellig! Herre Gud almægtig!
Hav og jord og himmel i pris forene sig!
Hellig, Hellig, Hellig! nådefuld og mægtig,
Gud i det høje! Ære være dig.