FS1:118 – Jesus elsker mig

Vers 1
Jesus elsker mig, det er evigt sandt.
I hans dyre blod al min synd forsvandt.
Kan jeg end ej tro og ej være glad,
er jeg, som jeg er, i de frelstes rad.
Jeg er købt, just som jeg er,
Jesus har mig hjertenskær
uden >>om<< og uden >>men<<.
Dette vil jeg synge om igen.

Vers 2
Vel er hjertet ondt, vel er synden stor,
og min tilstand værre, end selv jeg tror;
men min største synd, ak, det er dog den,
at jeg den større end Frelseren.
Men hvor godt, at Gud ej ser
på min synd, og hvad jeg er!
Nej, han ser på blodet kun,
derfor elsker han mig allen stund.

Vers 3
Gamle Adam gør mig så megen nød –
kune jeg blot få ham rigtigt død!
Men han skal dog sandelig dø engang.
Adam, hør på forhånd min afskedssang:
Jeg til sidst skal takke dig,
fordi du har plaget mig,
og at du er følge kan,
når jeg står på Himlens lyse strand!