FS1:117 – Jesus, du´ den største

Vers 1
Jesus, du´ den største på vor jord.
Jesus, jeg vil følge dine ord.
Jesus, du er hyrde for din hjord.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.

Vers 2
Jesus, intet større navn jeg ved.
Jesus, sejer vandt for evighed.
Jesus, som udstråler herlighed.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.

Vers 3
Jesus, du som kom til jorden ned.
Jesus, dine ord er kærlighed.
Jesus, du vil give alle fred.
Jeg vil prise, prise Jesu navn.