FS1:109 – Jeg lovsynger dig

Kor
Jeg lovsynger dig, priser dit navn.
du er min Herre, du er mit liv.
Du løfter mig op, gi´r mig en tro,
Håb om en fremtid og et evigt liv.

Vers 1
Når jeg tænker på alt, du har gjort,
at du gav dit liv for mig,
ingen anden elsker li´ som du.
Jeg takker dig, min Frelser.

Vers 2
Mange mennesker vil ikk tro,
at du virkelig er til,
lad mit liv da vidne om din kraft:
At du er verdens Frelser.

Vers 3
En dag står jeg dér, hjemme hos dig,
og skal se dig, som du er.
Da er sorg og smerte ikke me´r:
En evighed i glæde.