FS1:108 – Jeg har et pas i hånden

Vers 1
Jeg har et pas i hånden,
jeg fik det i min dåb,
dets stempel er fra Ånden,
med gyldigt fremtidshåb,
jeg ved, at det skal sige,
at netop i Guds rige
/:har jeg mit fædreland.:/

Vers 2
Når denne verden ender,
skal passet vises fre,
det bli´r – i troens hænder –
til adgangskortet hjem,
det hjem, hvor alt er glæde,
hvor Gud er varmt til stede
/:i frugtbar evighed.:/

Vers 3
Men også i min hverdag
har det en stærk funktion:
det minder mig om den sag,
der er min livs-mission:
at når jeg har det hele
derhjemme, kan jeg dele
/:min hverdagsrigdom ud.:/

Vers 4
Ja, passet gi´r mig frihed
til glad at dele ud
af penge, tid og nærhed
og pas-tilbud fra Gud, –
og pudsigt nok så bliver
jeg, netop når jeg giver,
/:så rig som aldrig før.:/

Vers 5
Når passet viser Riget,
så ser jeg Jesus selv
som ham, der har befriet
mig fra min frygt og gæld,
en dag skal passet brændes
og arbejdsdagen endes,
/:- jeg er i Jesus-land!:/