002 – Almagts Gud, velsignet vær

Vers 1
Almagts Gud, velsignet vær!
Love vil  vi lydt din ære,
dig ophøje fjern og nær,
synge med blandt engles hære,
bøje os i støvet ned
for vor Konges herlighed.

Vers 2
Offerlam med korsets stav,
skyldfri dybt i pinen sænket,
du besejred død og grav
ved den kraft, som Gud dig skænked;
Helveds vælde, dødens magt
knust du har i støvet lagt.

Vers 3
Lad dit rige allen sted
vidt undgå med fred i følge
nu og i al evighed!
Lad på land og lad på bølge
alles knæ til evig gavn
bøje sig i Jesu navn!

Vers 4
Helligånd, dig være pris!
Gud, vor Fader, evig ære!
Jesus, Herre, lov og pris
være dig vor broder kære!
Over os din kærlighed
evig, evig varer ved!