FS1:106 – Jeg er med i menigheden

Vers 1
Jeg er med i menigheden,
Kristi legeme på jord.
Han er hoved, og forneden
lever alle vi, der tror.
Vi er så forskellige, men
han gør os til en samlet krop:
Helligånden bygger organismen op.

Vers 2
Ånden gi´r os hver vor gave,
suverænt som Han nu vil:
Dels det ansvar, vi skal have,
dels den evne, der skal til.
Den er vor funktion i kroppen,
og den gi´r os Guds kraft, så vi
kan fungere med Guds egen energi.

Vers 3
Nogle lemmer synes stærke,
andre ser dog svage ud.
Alle har dog samme mærke:
>>Formet suverænt af Gud!<<
Ingen af dem kan dog undværes,
han har sagt:>>Stop al måleri!
Alle lemmerne har lige stor værdi!<<

Vers 4
Hvordan sku´ vi do ku´ være
Kristi lemmer her på jord?
Vi er små – og meget værre:
Synden præger sind og ord.
Men vi kan, når Ånden bærer
frugt i os, og vi får Guds sind.
og hans nådegaver sætter Guds kraft ind!

Vers 5
Lad os stræbe efter alle
gaverne, som Ånden gi´r!
Åben os, så han kan kalde
kræfter frem i os, der bli´r
til en aktiv krop, der bringer
hjælp til dem, Jesus nu vil nå!
Det er den slags lemmer, Jesus satser på!