FS1:098 – I min Jesu hånd

Vers 1
I min Jesu hånd jeg giver
mig alt, der kaldes mit,
hos min frelser trygt jeg bliver,
for hos ham jeg ånder frit.

Kor
Tag mig ind til dig,
før mig efter dig.
Du skal råde, frelser kære,
lad mig bli´ hos dig.

Vers 2
I min Jesu hånd jeg giver,
hvad selv har givet mig,
beder om at intet river
mig fra Jesu sandheds vej.

Vers 3
I min Jesu hånd jeg giver,
min evner, liv og håb,
at du ved din Ånd mig driver,
den, du gav mig i din dåb.

Vers 4
I min Jesu hånd jeg giver,
overlader alt til dig,
i din nådes lys forbliver,
modta´r hvad du skænker mig.