FS1:093 – Hør den mand

Vers 1
Hør den mand, der hænger på korset,
råber højt: >>Det er fuldbragt<<!
Satan mister hvad han har vundet
og han bli´r i lænker lagt
Jesus ta´r jo straffen på sig,
blodet løber ned på jorden.
Tænk, han dræbes og må slæbes
om bag gravens klippesten.

Vers 2
Vent, den mand, der døde på korset,
var jo ikke hvem som helst.
Han fortalte hele sit liv, at
den, som tror, han skal bli´ frelst.
– Jesus har selv forudsagt, at
han vil blive vakt til live
efter dødens anden nat.

Vers 3
Se, den sten, de rulled´ for graven,
er nu blevet væltet bort –
Selv bevogtningen er forsvundet.
Kristus sprængte dødens port.
Himmelvejen står nu åben!
Kom, vi går i sejrstog, for
tænk, han lever og bereder
plads til os i Himmelen.