FS1:084 – Hvem kan skille os

Vers 1
Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? (x3)
Ingen kan, ingen kan, ingen kan.

Vers 2
Er Gud for os, hvem kan da være mod os? (x3)
Ingen kan, ingen kan, ingen kan.