FS1:082 – Hos dig jeg søger skjul

Hos dig jeg søger skjul.
Mit hjerte fyldes op
med sang om den kærlighed,
jeg møder i min nød.
Jeg er tryg hos dig,
for du elsker mig.
La´ den svage si´:
>>Jeg bli´r stærk i styrken fra min Gud.<<