FS1:081 – Herren selv går foran dig

Herren selv går foran dig, han vil være med dig.
Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig.
Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme.
Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme.
Herren selv går foran dig, han vil være med dig.
Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig.