FS1:080 – Herren er min styrke

/:Herren er min styrke og min lovsang:/
Han blev mig til frelse,
han blev mig til frelse.
Herren er min styrke og min lovsang.