FS1:079 – Herren er den, som vogter mig

Vers 1
Herren er den, som vogter mig,
ingen anden hyrde ønsker jeg,
han er den, som leder
mig til trygge steder,
dér hans fred og hvile venter mig.

Vers 2
Om jeg må gå på veje, hvor
døden synes truende og nær,
er jeg ikke ræd for,
hvad der hænder mig, når
Herren leder mig og har mig kær.

Vers 3
Dér, foran fjendernes lejr,
dækker Herren nådebord for mi.
Ja, kun gode gaver
gi´r han alle dage.
Herren Gud er den, der vogter mig.