FS1:076 – Herre, gør det stille

Vers 1
Herre, gør det stille i mit indre,
sænk din dybe fred i sjæl og sind.
Send mig så i verden ud at lindre
deres nød, som tårer har på kind.

Vers 2
Herre, gør det stille i min tanke,
så den kun kan rumme dig og dit.
Lad mig så til bange sjæle vandre
og fortælle dem, hvad du har lidt.

Vers 3
Gør det stille om mig her på færden!
Lad mig være en af dine små,
som kan ydmygt vandre frem i verden,
med lidt sol, hvor dagene er grå.

Vers 4
Herre, gør det stile! Herre, tag mig
som den mindste tjener i din flok.
Da når alt mit eget ligger bag mig,
i din nåde har jeg mer´ end nok.