FS1:070 – Han har besejret alt det onde

Kor
Han har besejret alt det onde,
overvundet dødens magt.
Jord og himmel, alting er ham underlagt!
Han er universets Herre, men han fornedred´ sig,
da han gav sit liv for mig!

Vers 1
Jesus kom fra himmelen
ned til vor jord, ned til vor jord
Han, som er Guds egen Søn,
bo´de iblandt os og blev vor bror!

Vers 2
Mange syge ko til ham
han lægte dem, han lægte dem.
Der var kraft i Jesu navn!
Folk blev raske dér, hvor han gik frem.