FS1:057 – Gud går her på jorden

Vers 1
Gud går her på jorden,
han går på gader og torv.
Hytte og højhus bebor han,
kender vor glæde og sorg.

Kor
Sådan elsked´ Gud verden
trods al ondskabens løn,
at han i nåde så til den,
at han sendte sin søn.

Vers 2
Glemt er ofte Guds kirke;
den synes splittet og svag,
dér dog findes Guds virke,
Guds ord, som lever i dag.

Vers 3
I Guds ord står der skrevet,
at han elsker enhver.
Gud gi´r mening i livet,
for os en fader han er.

Vers 4
Gud, lad mig leve for andre!
Gud, lad mig leve for dig!
Lad mig få lov til at vandre,
hvor du vil vandre med mig.