FS1:055 – Gud bestemte os ikke

Vers 1
Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede,
men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus,
ved ham, som døde, som døde for os, for at vi,
hvad endten vi våger eller sover, skal levesammen med ham,