FS1:049 – Fra Himlen kom du herned

Vers 1
Fra himlen kom du herned.
Et lille barn så hjælpeløst.
Din herlighed skjulte du.
Du fødtes til en tjeners liv.

Kor
Som tjeneren kom du herned,
skønt du har konge-herlighed!
Du kalder os til at følge efter dig:
At gå en tjeneres kongevej!

Vers 2
I sorgens nat sa´ du>>ja<<,
du ville bære al min gæld.
>>Din vilje ske! ikke min.<<
Det var din bøn – en tjeners skrig.

Vers 3
På korsets træ flød dit blod.
Du gav dig selv og købte mig.
Din smertedød gav mig liv.
Du ofred´ dig, sled dig ihjel.

Vers 4
Opstandne konge og Gud,
giv os dit sind – din kærlighed.
Så vi kan ære dit navn
ved tjeneste for andre her.