Denne er dagen som Herren har gjort

Denne er dagen, som Herren har gjort.
Kom, lad os juble og glædes,
ja, glædes på den.
Denne er dagen, som Herren har gjort.
Kom, lad os juble og glædes,
ja, glædes på den.

For Han er vor styrke og lovsang.
Ja, Han er vor styrke og lovsang.
Ja, Han er vor styrke og lovsang,
og Han er blevet os til frelse.