FS1:026 – Du er elsket af Jesus

Vers 1
Du er elsket af Jesus,
du, som spørgende står,
du, som ikke kan finde,
hvorhen livsvejen går.
Han er Himmelens Herre
og almægtig på jord!
Han alene ejer livets,
det evige, ord!

Kor
Kom og se! Kom og se!
Se, Guds lam, som blev såret!
Dine synder blev båret,
da for dig han sig gav!

Vers 2
Du er elsket af Jesus,
du, som bindes af løgn,
du, som sandheden søger
i de flygtende døgn.
Han er sandhedens Herre;
han er lyset på din sti!
Han alene kan dig løse,
gøre virkelig fri!

Vers 3
Du er elsket af Jesus,
du, som lovbunden er,
du, som bittert må sande,
at du synden har kær.
Han er Frelser og Herre;
han loven opfyldt!
Han alene gør retfærdig
ved tro uforskyldt!

Vers 4
Du er elsket af Jesus,
du, som hører hans kald,
du, som råber i nøden
og som fristes til fald.
Lad ham blive din Herre!
Bliv i Herren, din Gud!
Han alene dig af dødsskyggens
dal fører ud!