005 – Din lovsang, o Fader i Himlen

Vers 1
Din lovsang, o Fader i Himlen
jeg ønsker at være på jord,
at blande min stemme i vrimlen
af jublende lovsanges kor!
ja, ville jeg rigtig mig fryde
ved barnerets-glæden så stor,
da måtte mit liv overflyde
med levende lovsanges ord.

Vers 2
Min Jesus, o ville jeg lægge
på dig hver en eneste sorg,
hver angst, der måtte mig skrække
da er jeg i tryggeste borg!
ja, ville al frygt jeg opgive,
helt vælte på Herren min vej,
da ved jeg at jeg måtte blive
en levende lovsang for dig.

Vers 3
O Helligånd, læg mig på tunge
dit vidnesbyrds tændende ild
og lær mig at tale og sjunge
med kærlighedsrøsten så mild!
I hjertet du ganske nedbryde
hver selviske tanke og lyst!
da ved jeg, min stemme skal lyde
med levende lovsanges røst.

Vers 4
Jeg ønsker alene at være
just det, hvortil Gud tog mig ud,
et intet, der kun til Guds ære
kan klædes i helligheds skrud!
Gud Helligånd, opad du bære
til tronen i Himlen mit bud,
jeg ønsker ej andet at være
end levende lovsang for Gud.