Almægtige Fader

Almægtige Fader
Du er evig Gud, majestæt og skaber.
Du er hos mig – Du er hos mig.
I den Højestes skjul
har jeg fundet liv, har jeg taget bolig.
Jeg er hos dig – Jeg er hos dig.

Gud, Du er min klippe, min faste,
sikre grundvold.
Du er min styrke, min glæde og kraft.
Alt hvad som ånder, bryd nu ud i jubel,
tilbed og ophøj Herren Gud
og ingen anden.