Al ære skal tilhøre Gud

Al ære skal tilhøre Gud, 
for han er værdig al vor pris
Lovsyng hans navn 
– lad dit hjerte råbe ud!
Vi priser Herren, 
vor Konge og Gud!