009 – Er stadig og fuldkommen frelse

Vers 1
En stadig og fuldkommen frelse jeg har
i Jesus alene,
og derfor han ville,da synden han bar
med Gud mig forene.

Kor
Han frelste mig helt, halleluja!
Min fortid er under hans blod;
og golgatas strøm gør mig hvid,
ja som sne;
min fremtid er under hans blod.

Vers 2
Den byrde af skyld, som så længe jeg bar,
som tryged mit hjerte,
den sank i blodskilden, og borte den var
med dom og med smerte.

Vers 3
Han leder mig ømt, hvor min vandring går,
min kærlige hyrde.
Han skænker den fred, som verden ej forstår,
og bærer min byrde.

Vers 4
Jeg taber mig helt i hans kærlighed stor,
skønt ringe, uværdig.
Snart sjælen i Himmelens herlighed bor,
min bolig er færdig.