008 – Du, for hvis almagtsord

Vers 1
Du. for hvis almagtsord
mørket på øde jord brat måtte fly;
vi beder dig, o Gud,
udvælg du sendebud,
spred evangeliet ud!
Lad dagen gry!

Vers 2
Helligånd, lys og liv
som fordum du os giv,
vækkelse ny!
Lad dine vingeslag
spores endnu i dag,
mulmet fra jorden drag!
Lad dagen gry!

Vers 3
Store Treenighed,
almagt og kærlighed,
evige lys!
Tal fra din himmelsky
trods fjenders våbengny
højt over land og by:
Der blive lys!