FS1:025 – Du er den som skabte liv

Vers 1
Du er den som skabte liv på jorden.
Du er den, som spredte mørket her.
din fornuft er mer´, end vi kan fatte,
stor er du, Gud.

Kor
Bag ved alt er du, Gud,
med din tanke og din mening,
og vi må leve her i glæde.
Stor er du, Gud.

Vers 2
Du er den, som gav din Søn til jorden.
Du er den, som drager os ind til ham.
I din nåde, som drager os til ham.
Stor er du, Gud.

Vers 3
Du er den, som gav os Helligånden.
Du er den, som trøster os ved ham.
Tak, fordi du altid er den samme.
Stor er du, Gud.