FS1:022 – Det er Jesus

Vers 1
Det er Jesus, og ham alene,
som skal æren og takken ha´.
Det er Jesus, og ham alene,
som kan gøre mig tryg og glad.

Vers 2
Det er Jesus, og ham alene,
som kan trøste i sorgens stund.
Det er Jesus, og ham alene,
som er troens klippegrund.

Vers 3
Det er Jesus, og ham alene,
jeg vil fæste mit øje på.
Det er Jesus, og ham alene,
som mit hjerte, mit alt skal få.

Vers 4
Det er Jesus, og ham alene,
som har gjort mig fuldkommen fi.
Det er Jesus, og ham alene,
som er kongen til evig tid.