FS1:021 – Det er i dig

Vers 1
Det er i dig, det er i dig,
at vi lever og rører os.
Halleluja, halleluja,
at vi lever og rører os.

Vers 2
Jesus, du har givet os liv
ved din død og ved din opstandelse.
Halleluja, halleluja,
ved din død og din opstandelse.

Vers 3
Vi er din svage små,
men hos dig er der kraft at få.
Helleluja, halleluja,
men hos dig er der kraft at få.

Vers 4
Og for dem, som er i dig,
er der ingen fordømmelse.
Halleluja, halleluja,
er der ingen fordømmelse.