069 – Du som har tændt millioner af stjerner

Vers 1
Du, som har tændt millioner af stjerner –
tænd i vort mørke en tindrende tro
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.

Vers 2
Tak for den lysende dag, der er gået –
gaven til os dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået – 
tilgiv alt ondt vi fik gjort eller sagt.

Vers 3
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte –
du ved alene, hvad tjener os bedst.

Vers 4
Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte –
mød du os selv i de svage, de små.

Vers 5
Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den der vogter og værner –
lys i det mørke, som kommer fra os.