059 – Trænges vi end alle vegne

Vers 1
Trænges vi end alle vegne,
møder modstand af enhver,
skuffes af selv vore egne,
har vi dog en hjælper nær.

Kor:
:,: Gud er med os, :,:
og hans sag skal fremgang få!
:,: Gud er med os, :,:
i hans kamp vi sejre må!

Vers 2
Vil han os end trængsel sende,
skænker han dog kraft med den,
alting får en herlig ende,
thi vi har en trofast ven.

Vers 3
Derfor skal vort mod ej svækkes,
om end fjenden mægtig er,
når vi ser, en synder vækkes,
ved vi sikkert Gud er nær.

Vers 4
Kristi venner, op at stride!
Gå med os i hellig krig!
Husk, hvad Jesus måtte lide,
da han vandt os Himmerig.