054 – O Jesus, åbne du mit øje

Vers 1
O Jesus, åbne du mit øje,
at jeg må se, hvor rig jeg er,
jeg har en fader i det høje,
:,: som vogter mig og har mig kær!:,:

Vers 2
Jeg har en broder ved Guds side,
som altid træder frem for mig,
jeg nådestrømmene har så vide,
:,: som himlens hvælving strækker sig. :,:

Vers 3
Jeg har en talsmand, som i nøden
er trøster og husvaler god.
– Jeg har et evigt liv i døden,
:,: en evig fred i Lammets blod!:,:

Vers 4
Jeg har et fast, bestandigt rige,
et nåderige, det er sandt!
Jeg har en krone uden lige,
:,: en arv, som Jesus til mig vandt! :,:

Vers 5
Ej burde jeg da gå og sørge, –
jeg er en mægtig konges brud,
skønt verdens børn mig tit vil spørge:
:,: Hvor er din skønhed og dit skrud? :,:

Vers 6
Forøg min tro og lær mig tonen
til Lammets sang i Himlens hær,
og lad mig aldrig glemme kronen,
:,: du række vil din stridsmand der! :,: