049 – Hidindtil Herren har hjulpet så vel

Vers 1
Hidindtil Herren har hjulpet så vel,
indtil i dag, til i dag!
Troligen sørget for legem og sjæl,
indtil i dag, til i dag!
Syndet jeg havde i stort og i småt,
dog han beviste mig kærlighed blot
og overøste alene med godt,
indtil i dag, til i dag!

Vers 2
Satan og verden med list og med magt,
indtil i dag, til i dag!
har mig forfulgt som et rovdyr på jagt,
indtil i dag, til i dag!
Vel har  de søgt at forstyrre min fred
og mig at gøre al mulig fortræd,
men ikke sejret, thi Jesus er med,
indtil i dag, til i dag!

Vers 3
Selv er jeg intet, men Kristus mit alt,
indtil i dag, til i dag!
Han på min regning har skrevet "Betalt",
indtil i dag, til i dag!
Kristus korsfæstet er alt, hvad jeg ved,
både til frelse og helligt liv med,
han var min kraft, når mod synden jeg stred,
indtil i dag, til i dag!

Vers 4
O hvor usigelig god Herren er,
indtil i dag, til i dag!
God imod alle, mod mig dog især,
indtil i dag, til i dag!
Ej han af mig i min vantro blev træt,
hvor må jeg takke og prise for det,
Herren er nådig, ja det har jeg set,
indtil i dag, til i dag!