047 – Herlig frelse har jeg fundet

Vers 1
Herlig frelse har jeg fundet,
underfuld og rig og rund,
og jeg har en herlig Frelser,
som er nær mig hver en stund.

Kor:
Han er nær mig alle tider
med sin nåde fuld og fri,
og når mest jeg ham behøver,
vil han kraftigt stå mig bi

Vers 2
Byrder, som jeg ej kan bære,
kan jeg lægge for hans fod,
kraft til løbet at fuldende
får jeg dagligt i hans blod.

Vers 3
Tryg jeg er i Jesu hænder,
han mig holder evigt fast,
og min fred som floden stiger,
hvad end for mig ellers brast.

Vers 4
Han mig frelser, ham ske ære,
styrke får jeg stund for stund.
Dyre frelser, jeg vil prise
dig med hjerte og med mund