FS1:015 – Der er en forløser

Vers 1
Der er en forløser
søn af Gud og frelser,
han er kristus,
han er værdig,
ren og hellig.

Kor
Tak, o Far i himlen
du gav din egen søn
og efterlod din ånd på jorden
lige til dit mål er nå't.

Vers 2
Jesus, min forløser
du min ven og frelser.
Du er Kristus
du, Guds lam
sonede min synd og skam.

Vers 3
Jeg skal stå for tronen
fuld af fryd og undren.
Se hans ansigt
og tilbede
i al evighed.