046 – Hele vejen går han med mig

Vers 1
Hele vejen går han med mig,
o hvad kan jeg ønske mer?
Kan jeg tvivle om hans godhed,
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og evig tryghed
ejer nu i ham min sjæl
:,:thi jeg ved, hvad end mig møder,
gør dog Jesus alting vel:,:

Vers 2
Hele vejen går han med mig,
er mit værn i al min nød,
giver nåde, når jeg prøves
styrker mig med livets brød.
Og om mit hjerte måtte tørste,
vejen kendes tung og lang
:,:glædeskilder han af klippen
kalder frem som før engang:,:

Vers 3
Hele vejen går han med mig,
og hans kærlighed er rig!
Da til sidst en evig hvile
skænkes mig i Himmerig.
Når jeg der skal fri forklaret
kaste mig for tronen ned,
:,:skal jeg aldrig, aldrig glemme:
Hele vejen gik han med! :,: