041 – Gud Herren er min hyrde god

Vers 1
Gud Herren er min hyrde god,
mig fattes intet her.
Til grønne vange leder han mig,
jeg hvilens vande ser.

Vers 2
Han kvæger min sjæl med hvilen sød
og fører mig fjed for fjed.
Ad retfærds veje trygt jeg går
i ly af hans kærlighed.

Vers 3
Og skal jeg end vandre i dødens dal,
jeg frygter ej ondt med dig,
thi du er med, din kæp og din stav
vil trøste mig på min vej

Vers 4
I fjendernes påsyn du dækker bord
og giver mig trøst og mod.
Du salver mig med olie fin,
mit bæger har overflod.

Vers 5
Kun godhed og miskundhed følger mig,
hver dag mit hjerte slår,
og jeg skal bo i Herrens hus
hvert eneste leveår.