034 – Vor Gud vil vi ære for gaven så stor

Vers 1
Vor Gud vil vi ære for gaven så stor,
han sendte sin søn til vor syndige jord.
Hans liv måtte ofres i synderes sted
for vejen at bane til frelse og fred.

Kor:
Pris ske Gud! Pris ske Gud!
Lad nu lyde hans ord.
Pris ske Gud! Pris ske Gud!
Syng i jublende kor.
Til Faderen kom gennem Jesus, hans Søn,
ophøj ham med lovsang og tak ham i bøn.

Vers 2
En fuldkommen frihed ved Frelserens blod
får den, som Guds løfte vil tage imod.
Hver den, som vil komme i tillid og tro,
tilgivelse finder, ja hvile og ro.

Vers 3
O, kærligheds under, O, rigdom så skøn,
som her vi har fået i Kristus, Guds Søn.
Dog større det bliver, det under, som sker,
når engang i Himlen vi Frelseren ser.