033 – Vi kan aldrig blive trætte

Vers 1
Vi kan aldrig blive trætte
af den glade sang:
Ære ske Gud! Halleluja!
Vi i tro med fryd istemmer den
endnu en gang.
Ære ske Gud! Halleluja!

Kor:
Kongebørn må have ret
til højlydt fryde sig,
thi vi drager mod vort hjem,
og det lysner på vor vej.
Snart vi i vor Faders hus
da skal bo evindelig.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 2
Hvilket kærligheds under,
hvilken himmelsk lyst!
Ære ske Gud! Halleluja!
Sjælen glad og tryg sig hviler nu
ved Jesu bryst.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 3
Snart vi ser vor nye bolig,
skinnende i guld.
Ære ske Gud! Halleluja!
Snart vi skue skal vor Konge,
nåderig og huld.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 4
Snart med helgenskaren hjemme
med en bedre sang:
Ære ske Gud! Halleluja!
Priser vi vor Gud og Lammet
evigheden lang!
Ære ske Gud! Halleluja!