028 – Pris, min sjæl, al Himlens konge

Vers 1
Pris, min sjæl, al Himlens konge,
bring ham hjertets hyldest nu!
Købt, genløst og frelst, tilgivet,
hvem kan prise ham som du!
:,: Pris ham, pris ham, :,:
pris ham, Herren, Kongen, Gud!

Vers 2
Pris ham for hans kraft og nåde,
givet os til liv og fred,
pris ham, lad hans Ånd dog råde,
tjen ham i oprigtighed!
:,:Pris ham, pris ham, :,:
pris ham i al evighed!

Vers 3
Faderligt han handler med os,
han vor svaghed glemmer ej.
Er vi faldet, han oprejser,
leder os ad frelsens vej.
:,:Pris ham, pris ham, :,:
pris ham i al evighed!

Vers 4
Engle, hjælp os ham tilbede,
I, som ser hans herlighed!
Himlens skarer, al hans skabning,
bøj for hans trone ned!
:,:Pris ham, pris ham, :,:
pris ham i al evighed!